AKBULUT: YÖNETİM KÖRLÜĞÜNÜ KIRACAĞIZ

Akbulut: Yönetim körlüğünü kıracağız

KSMMMO’nun olağan genel kurulunda Meslekte Birlik Grubu’nun adayı olarak yarışacak olan Hamit Akbulut, genelde hedeflerinin TÜRMOB’ta yetki almak olduğunu söyleyerek, “Bunu yaptığımız halde 27 yıldır tek düze bir bakış açısının getirdiği yönetim körlüğünü kıracağız” dedi

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO)’nın  22. Olağan Genel Kurulu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

Genel kurulda Meslekte Birlik Grubu’nun başkan adayı Hamit Akbulut’la, geçen yıl yapılan olağanüstü genel kuruldan projelerine kadar birçok şeyi konuştuk.
Oda yönetimindeki sorunların tam olarak aşılamadığını dile getiren Akbulut, olağan genel kurulla göreve gelecek yönetimin faaliyetlerde bulunacağını söyledi.
Akbulut, yereldeki hedeflerinin oda yönetiminde yetki almak olduğunu söylese de genelde TÜRMOB’ta yetki almayı hedeflediklerini dile getirdi.
Akbulut, Meslekte Birlik Grubu olarak, genel kurulda daha şanslı oldukları söylemini ise “Biz, yerel olmakla birlikte genelden gelen TÜRMOB'taki bir gücü de oluşturuyoruz.
Bu iddiayla hareket eden tek grup biziz, o yüzden biraz daha şanslıyız diyebiliriz” sözleriyle açıkladı.  

 

1,5 yıl önceki olağanüstü kongreye yönetimsel sorunlar nedeniyle gidildiği söylenmişti. Sorunlar devam ediyor mu?

-Sorunların aşıldığı söylenemez, şu gerekçeyle; odada herhangi bir şey değişmedi. Şu an sadece yeni seçimden sonra oda faaliyet yapmak üzere hazırlık yapıyor. Bu ara dönemde tamamlanan süreçle ilgili gelen yönetim herhangi bir şey yapmadı zaten. Bu seçimde gelecek olan yönetim faaliyet yapacak. Biz böyle düşünüyoruz.

ÖNEMLİ İŞLER ERTELENDİ

Bu süre içerisinde odadaki faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Elbet odamız yaşayan bir organizma. Tabii ki yapılması gereken şeyler var ama biz temele dönük, kurumsal önemli şeylerin yapılmadığını, ertelendiğini düşünüyoruz. Yapılanları reddetmek anlamında söylemiyoruz bunu. Genel köklü, daha geleceğe dönük, meslek mensuplarının önünü açacak, daha camiada önder bir görüntüye bürünecek oda oluşturulması mümkün olmadı. Sürenin darlığı da buna etken olabilir. Biz eğer bir çalışma yapılacaksa, ortaya faaliyet konacaksa, bu genel kurulla oluşacak yönetimin koyacağını düşünüyoruz.

 

Odada yetkiyi aldığınızda nasıl bir oda oluşturmayı düşünüyorsunuz?

-Vizyoner ve analitik yaklaşım gösteren bir yönetim anlayışını odamıza hakim kılacağız. Objektif ve şeffaf, alanında etkin, çözüm odaklı, diyalog ve işbirliğini esas alan, hesap verebilir, mutlu meslektaş hedefleyen, tüm meslektaşlarımıza aidiyet duygusu sağlayacak, uzmanlaşmaya önem veren, daha katılımcı ve çoğulcu, mevcudu paylaşan değil, pastayı büyüten bir oda oluşturacağız.

 

ODALARDA DEVAMLILIK OLMALI

Bu seçimde Meslekte Birlik Grubu'nda ne gibi değişiklikler olacak?

-Meslekte Birlik Grubu, oda nispi seçim sistemine 2010 yılında geçti, 2013 yılında bir liste oluşturdu. Odada görev aldı. Ara dönemi biz çok gerekli görmüyoruz, çok da destekliyor değildik. Odalarda, kurumlarda devamlılığın olmasından yanayız. Biz kendimiz 2016'da yeni bir kadroyla seçimlere giriyoruz.

 

Sanıyorum sadece iki grubun adayı sabit kaldı. Diğer adaylara bakışınız nasıl bu durumda?

-Şöyle bir bilgilendirme yapayım; bizim 2013 yılında adayımız Kemal beydi. 2015'te olağanüstü dönemde biz bir yol kazası yaşadık, başka bir gruptan arkadaş transfer etmek suretiyle seçime girildi. Biz bunu dernek içerisinde buna karar veren arkadaşla fikir ayrılığına düştük. İlgili arkadaş o dönem biz de aday olarak girdi. Şu an halen görev yapıyor. Ama bu dönem değişti. Ben derneğin bir önceki dönemde başkanlık görevini yürütüyordum. Bu dönemde de oda başkanlığı görevi verdi arkadaşlarım bana.

 

TÜRMOB’TA YETKİ İSTİYORUZ

Grubun kararıyla mı bir aday belirlendi yoksa sizin bu konuda bir isteğiniz oldu?

-Meslekte Birlik Grubu, Türkiye'de yapılanmış en büyük sivil toplum örgütüdür. Türkiye Meslekte Birlik Platformu'nun Kocaeli'deki temsilcileriyiz biz. Platformun kendi içerisinde almış olduğu uygulamalar vardır. Odaların yönetimleri platform üyesi derneklerde olan iller için ön seçim yapılır. Ama oda yönetimleri platforma üye derneklerin kadroları elinde değilse, dernek organlarının katıldığı kapalı oyla başkan adayı belirlenir. Bizim ilimizde de böyle yapıldı. 

 

Meslekte Birlik Grubu olarak bu seçimlerdeki durumunuzu nasıl buluyorsunuz?

-Daha şanslı buluyoruz. Çünkü biz ülkede yükselen değer olduğumuzu düşünüyoruz. Meslekte Birlik Grupları seçimlerin hepsinden başarıyla çıkıyor. İnşallah biz de oda seçimlerinden başarıyla çıkacağız. Biz, yerel olmakla birlikte genelden gelen TÜRMOB'taki bir gücü de oluşturuyoruz. Bu iddiayla hareket eden tek grup biziz, o yüzden biraz daha şanslıyız diyebiliriz. Meslekte Birlik’in geneldeki hedefi TÜRMOB'tur.

YÖNETİM KÖRLÜĞÜNÜ ÇÖZECEĞİZ

Meslekte Birlik Grubu olarak projeleriniz nelerdir?

-Oda bizim gözümüzde mesleği bir yerden bir yere taşıyacak kurumdur. Meslek mensuplarını odayla ilgilerinin az olduğunu düşünüyoruz. Bu ilgiyi doğuracak olanın da odamız olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla biz daha saygın, daha onurlu bir meslektaş için yola çıktık. Bunu deklare ettik ve bunun arkasında duruyoruz. Bunu sağlayabilmek için de meslek mensuplarımızın odaya ilgilerin, artıracağız. Biz e-oda oluşturacağız. Odamızla bütün Türkiye dönüştürülürken, kendi odamızda bu dönüşüm sağlanmıyor. Bir adım sonrası TÜRMOB'ta yaşanmıyor.
Biz şununla hareket ediyoruz. Sadece yerelde odaları değil, genelde TÜRMOB'ta da yönetimi Meslekte Birlik Grubu olarak elde etmek istiyoruz. Biz, bunu yaptığımız halde 27 yıldır tek düze bir bakış açısının getirdiği yönetim körlüğünü kıracağımız farklı bir pencereden bakarak meslek sorunlarının daha hızlı çözüleceğini düşünüyoruz. Odamızın fiziki kullanım alanları bile o vizyona uygun değil. Biz birçok şeyi vizyoner bir bakışla, daha çözümleyici bir anlayışla götüreceğimizi düşünüyoruz. Meslektaşımıza özel mücbir sebep hakkı sağlayacağız. Meslektaşımıza, uygulanabilir bir mali tatil imkanı sağlayacağız. Mesleğimizin ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetiştirilmesini sağlayacağız. Meslektaşlarımızın sosyal sorumluluk projelerinde rol almasını sağlayacağız. Bağımlı çalışan meslek mensubu ücretine taban belirlenmesini sağlayacağız. Meslektaşlarımız için “beyin amortismanı” yıpranma payının uygulanmasını sağlayacağız. Bizler meslekte birlik grubu olarak, odamızı meslektaşımızın gören gözü görünen yüzü haline getireceğiz.
Bizler, zaten sorunları birebir yaşayan kimseleriz. Bu yüzden, bilinen sorunlara, en makul bakış açısı ile temelden çözüm üreteceğiz. Meslektaşlarımızın destekleri ile bizler, odamızda ve çatı kuruluşumuz TÜRMOB’da Türkiye Meslekte Birlik Platformu kadrolarıyla, yönetimi ele aldığımızda, meslek yasamızın günümüz ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir anlayışla, yeniden düzenlenmesini sağlayacağız. Meslekte etik ve teknik yapıyı planlayarak, mesleğimize saygınlığı artıracağız. Kamu kuruluşları ve diğer kurumların ihtiyaç duyduğu bilgilerin, yine kendi sistemlerinden alınmasını sağlayacağız. Meslek mensuplarımızın aynı bilgileri ayrı ayrı kurumlara vermesinin önüne geçip, mevcut iş yükümüzü azaltacağız.

 

DAHA İYİLERİ YAPILABİLİR

Genel kurula katılım hakkında ne söylemek istersiniz?

-Biz odada gruplarla seçimlere gidiliyor olmasını destekliyoruz. Bu bize uzlaşı kültürü de getiriyor. Konusu kanunlarla belirlenen bir mesleğin çok da fikir ayrılığı içinde olması düşünülemez. Bu anlamlı da değil. Grupları biz hizmet yarışı olarak görüyoruz. bu yarışta bulunanlara teşekkür ediyoruz. Yapılan emeğe teşekkür ediyoruz ancak daha iyilerinin de yapılacağını söylüyoruz. Bu iddiayı ispat ise yetkinin bize verilmesiyle olur. O nedenle bu genel kurula üyelerimizin katılımını önemsiyoruz. Katılmayarak, oy kullanmayarak istemedikleri adaya oy vermiş olurlar.

 

Genel kurul hakkındaki temennileriniz nelerdir?

-Bizim camiamız çok eğitimli, birikimli, kendi kararlarını verebilen, hatta kendi kararlarının bir adım ötesinde mükelleflerinin adına isabetli kararlar veren bir camiadır. Genel kurulun en doğru kararı vereceğini, çözümün bir parçası olacağını, arkadaşlarımın bu genel kurulda hayırlı işlere vesile olacak adaylar getireceğine inanıyorum. Güzel bir genel kurul olmasını temenni ediyorum.

 

HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Çokça dile getirilen bir konu meslekte haksız rekabet. Bunun önüne nasıl geçeceksiniz?

-Mesleki planlama ile etik kurallarımız çerçevesinde, uluslararası uygulamaları da gözeterek haksız rekabetin önüne geçeceğiz. Haksız rekabet, mesleki saygınlık sorunu ve meslek mensubu sayısındaki plansız artıştan kaynaklanmaktadır. Bu sorunu, paydaş kurumların karar alma süreçlerinde yer alarak temelden çözeceğiz. Uluslararası uygulamalar çerçevesinde, odamız ve meslek mensuplarımızın kurumsallaşmasını sağlayacağız.

 

MESLEKTE BİRLİK GRUBU

YÖNETİM KURULU ADAYLARI: Hamit Akbulut (başkan adayı), Çetin Aykan, Ayşegül Bakal, Namaz Koçak, Bayram Karakuş, Arif Dandan, Abdülkadir Anik.

DİSİPLİN KURULU ADAYLARI: Fatih Berber, İlhan Kahriman, Filiz Ayyıldız, Murat Korkmaz, Mehmet Kocabay.

DENETLEME KURULU: Bedri Keskin, Cüneyt Işık, Mustafa Karakoç.

2487 defa okundu.

YORUMLAR

  • Toplam 1 Yorum

DİĞER HABERLER

Çıkarın kemerini, atın nezarete

Çıkarın kemerini, atın nezarete

Darbe dönemlerinde ve sıkıyönetim uygulamalarında meydanın ne zor günler geçirdiğini, “Doğruyu” yazsa bile nasıl suçlandığını hepimiz yaşadık

CHP’ye göre gündem yok... 2 haftada bir toplanacaklar..!

CHP’ye göre gündem yok... 2 haftada bir toplanacaklar..!

Ana muhalefet partisi CHP’nin il ve ilçe örgütlerinde çok sık sorun yaşanıyor

KOTO Allah’a emanet..!

KOTO Allah’a emanet..!

1800’lü yılların sonunda kurulan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) kuşkusuz bu kentin bel kemiği

Özdağ soruları Yılmaz’ı terletti

Özdağ soruları Yılmaz’ı terletti

KOTO Başkan Vekili Zihni Yılmaz, meclis toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkan Murat Özdağ’ın tutukluluğu hakkındaki sorular Zihni Yılmaz’ı bir hayli terletti

Adıgüzel, darbeyi lanetledi

Adıgüzel, darbeyi lanetledi

Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde yatmakta olan Ömer Adıgüzel, 15 Temmuz’daki darbe girişimini lanetledi

Tüpraş mahkemesi yeniden başlıyor

Tüpraş mahkemesi yeniden başlıyor

Tüpraş ile Saski arasında uzun zamandır devam eden ve son olarak Ankara’ya gönderilen su kullanım davası yeniden Körfez’e geldi

KÖŞE YAZARLARI

VEFAT EDENLER