DEĞER: KUTUPLAŞMA ARTACAK!

Değer: Kutuplaşma artacak!

CHP Kartepe İlçe eski Başkanı Av. Başar Değer, yeni anayasa ve başkanlık sisteminin toplumdaki kutuplaşmayı artıracağını söyledi ve bunun kişisel bir menfaat olmaması için cumhurbaşkanının aday olmayacağını açıklaması gerektiğini belirtti

Yeni anayasa ve başkanlık sistemi röportajlarında üçüncü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe eski İlçe Başkanı Av. Başar Değer. Kocaeli Barosu’nun eski başkanlarından Av. Tacettin Değer’in oğlu olan Başar Değer, yeni bir anayasanın yapılma gereksiniminin olmadığını belirterek, “Bir anayasayı değiştirmek başka bir şeydir, yeni anayasa yapmak başka bir şeydir. Kutuplaşmasın arttığı bir ortamda ben yeni anayasa yapmayı sağlıklı bulmuyorum. Aksine ilaç olsun diye yapılan bir şey hastayı öldürebilir” dedi.

Başkanlık sistemi konusunda ise AKP’nin tutumunun yanlış olduğunu belirten Değer, ABD’deki başkanlık sistemi ile ülkemizdeki parlamenter sisteminin kıyaslanmasını ise “Bunu samimi bulmuyorum. ABD’de iyi işleyen bir sistem ile ülkemizde kötüleşmiş parlamenter rejimi kıyaslanıyor, fakat bu sistem kötüye kullanıldığı için böyle” diyerek eleştirilerini sürdürdü.
Değer, iktidar partisinin başkanlık sistemi propagandası yapmasını ise eleştirerek şu soruları sordu: “Bu zamana kadar böyle bir yapısal düzenleme gereksinimi var ise sayın Recep Tayyip Erdoğan bu makama talip olma imkanı ortaya çıkıncaya kadar neden yapılmadı? Bunu yapacak iktidar gücüne de sahiptiler. Abdullah Gül cumhurbaşkanı iken neden bu tartışma yapılmadı? Niye AKP teşkilatları şu anda başkanlık sistemi propagandası yapma ihtiyacı duyuyor?”

 

Gündemdeki yeni anaya ve başkanlık sistemi tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Yeni anayasa tartışmaları bana ilginç geliyor. Şimdiki cumhurbaşkanımız seçilene kadar böyle bir tartışma yoktu. Başkanlık sistemi konuşulur üç beş saat sonra unutulurdu. Ama şimdiki cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan seçilmesinden sonra bu konu çok dillendirilmeye başlandı. Sanki toplumda böyle bir beklenti var, böyle bir şeyin yapılması lazımmış gibi bir hava estiriliyor. Fakat başkanlık sistemi hakkında insanlara soru sorulması ve gazetelerde röportajlar yapılması kimsenin bunu bilmediğinin ve böyle bir beklenti içinde olmadığının göstergesidir. Bundan bir yıl önce sokaktaki 10 vatandaşa sorsanız, başkanlık sistemiyle alakalı en ufak fikri olmayacaktı. Bundan da şu sonuç çıkıyor, Türkiye'de böyle bir ihtiyacın olmadığı. Birinci yanılsama bu.
İkinci yanılsama ise bu konunun kişisel bir konu olmadığı ve bir ülke statüsünün düzeltilmesi, yapısal bir reform olduğunun söylenmesi. Bu da bir yanılsama. Bunun kişisel bir konu olmaması için şimdiki cumhurbaşkanının 'aday olmayacağım' demesi lazım. Ya da başkanlık sistemine geçildiğinde başkan olma niyetinde olmadığını belirtmesi lazım. Bunu ifade etmediği sürece cumhurbaşkanın bunun kişisel bir konu olmadığını söylemesi havada kalır. Direkt kendisini ilgilendiriyor. Demek ki konjonktürel bir menfaat var. O zaman bunun yapısal bir gereklilik olduğu iddia ediliyorsa, 14 yıllık iktidarlarında, kendisi cumhurbaşkanı olmadan önce kendi iktidarında başka biri cumhurbaşkanlığı yapıyordu. Niye onun zamanında bu dile getirilmedi? Neden kendisinin bu makama talip olacağı zaman beklendi? Bir kere bunların izah edilmesi lazım. Bu olmazsa, 'bu yapısal gereklilik' lafı havada kalır, samimi gözükmez. Bu yüzden başkanlık sistemini tartışmayı manidar buluyorum. Zaten teknik bir konu, bir tartışıldığı zaman sanki toplumda böyle bir beklenti var, böyle bir istek varmış gibi hava yaratılacak. Bunu da bir nevi halkla ilişkiler faaliyeti olarak görüyorum.

 

KIYASLAMAYI SAMİMİ BULMUYORUM

Nedir bu başkanlık sistemi? ABD ile çok kıyaslıyorlar...

-Başkanlık sistemi tüm dünyada kuvvetlerin sert ayrılığı diye algılanır. Yürütme erki tek bir kişinin elindedir. Devlet idaresi olarak bizim muhatap kıldığımız her şey, hastaneler, nüfus idaresi, milli savunma, statlar gibi devlet teşkilatlarının bir kişiye bağlı olması ve bu kişinin ayrıca bir oylamayla seçilmesi ve görev süresinde çok istisnalar dışında herhangi bir kişi tarafından sonlandırılmamasıdır. Birçoğunda yasama organıyla arasında sert bir ayrılık var. Yasama ile başkan arasındaki ilişki sert ve birbirlerini engelleme imkanları olmasına rağmen birbirlerini sona erdiremiyorlar. Başkan meclisi feshedemiyor, mecliste başkanı çok ender şeyler olmadığı sürece görevden alamıyor. Fakat dengeleyici mekanizmalar da var.
Başkanlığın dünyada uygulandığı birçok ülke var. En çok bilineni Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi de söylüyorum yanılsama ve algı oluşturma çabası var. Buradaki en büyük yanılsama ise bizim parlamenter sistemimiz düzgün işlemiyor, yozlaşmış. Bizim düzgün işlemeyen rejimimiz ile bu işi en düzgün yapan ABD'nin başkanlık rejimini kıyaslıyorlar. Ve diyorlar ki "ah garibim Obama isterdi ki Türkiye'de olsun, bu yetkilere sahip olsun." Doğru. Evet, Obama ister. Çünkü Obama kurumların oturduğu bir yerde başkanlık rejimiyle uğraşıyor. Türkiye'de bir parlamenter sistemi olması gerektiği gibi işleseydi ister miydi emin değilim. Demek ki yozlaşmış kötüleşmiş yıllardan beri düzgün işlemeyen sistem ile işin en düzgün olanını karşılaştırıyorlar ve 'artık başkanlık rejimine geçmek gerek diyorlar' Bunu da samimi bulmuyorum.

 

7 Haziran seçimleri öncesinde yeni anayasa konusu konuşuluyordu ancak seçim sonucundan sonra ağızlarına bile almadılar. Sonra ülkede bir kaos ortamı başladı ve 1 Kasım'dan sonra da artarak devam etti. Böyle bir ortamda yeni anayasa ve rejim değişikliği konuşmak ne kadar doğru?

-Doğru olmaz. Yapısal değişiklik var olan kriz durumuna cevap olarak yapılırsa büyük sıkıntılar doğurur. Bu uzun süreçli araştırmalar gerektiren daha iyiyi bulmak için kültür gerektiren bir konu. Her devlet kendi kültürünü yaratıyor ve bir buharın damıtılması gibi bir şey ortaya çıkartıyor. Bizim de yaklaşık 100 senelik bir parlamenter geçmişimiz var. Biz de bu yönde bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Bunu tamamen değiştirmek, toplumda var olan krize cevap olarak yapmak doğru değil. Bir de bu bir hastalığın tedavisi olarak öne sürülüyorsa başkanlık sistemi asla tedavi olmaz. Çünkü başkanlık rejimi toplumdaki kutuplaşmayı tedavi edici bir rejim değildir. Daha da artırıcı bir rejimdir. Çünkü başkanlıkta bir seçim vardır ve o seçimin bir kazananı bir kaybedeni vardır. Kazanan ve kaybeden 5 yıllığına statülerini korurlar. Bu toplumdaki kutuplaşmayı daha da artıran bir öğedir. Bu yönüyle de ben toplum yapımıza uygun olmadığını düşünüyorum.

 

YENİ ANAYASA İHTİYACI YOK

Yeni anayasanın yapılması durumunda sizin yeni anayasadan beklentileriniz nelerdir?

-Ben yeni bir anayasa ihtiyacının olduğu konusunda emin değilim. Bir anayasayı değiştirmek başka bir şeydir, yeni anayasa yapmak başka bir şeydir. Hukuksal anlamda da bunlar böyledir. Yeni anayasa yapma konusunda, şu anki Türkiye'de ben o uzlaşma ortamını göremiyorum. Herkesin belli korku ve kaygıları var, konumunu korumak istiyor. Böyle ortamlar yeni anayasa yapmak için uygun ortamlar değiller. Benim kanaatim eğer yeni bir anayasa yapılacaksa sırf bu anayasa için bir meclis seçilmeli, o mecliste baraj uygulanmamalı, belli oranlarda çok yüksek bir nisapla oyla anayasa kurallarını belirleme yetkisi verilmeli. Böyle bir uzlaşma ve toplumun her kesiminin temsil edildiği bir yapının anayasa yapmasını doğru bulurum ben. Ama şu anki koşullarda bu hava yok. Toplum gerilmiş, birbirine güvensizleşmiş. Kutuplaşmasın arttığı bir ortamda ben yeni anayasa yapmayı sağlıklı bulmuyorum. Aksine ilaç olsun diye yapılan bir şey hastayı öldürebilir böyle bir durumda, ben ondan korkuyorum.

 

İlk 4 madde olayı var. Bunların değiştirilmesi teklif bile edilemez. Ancak yeni anayasa görüşmelerinde oldu ki bunların değiştirilmesi, genişletilmesi teklif edildi. Aykırı olmaz mı?

-Yeni anayasa yapacak iktidarın bu amaçla seçilmemiş bir meclisin halk oyuyla yapılmasına imkan sunduğunu söyleyen hukukçular var. İlk 4 maddenin bir iradeyle değişmesinin mümkün olmadığını savunan hukukçular var. Her devlet kendi varlık sebeplerini korumak ister. Bu sebeplerde anayasalardır. Böyle durumlarda devlet mekanizması kendisini korumak ister. Bizim 12 Eylül anayasası da artık birçok maddesi değişmiş olmasına rağmen kendisini korumak istediği doğrudur. Dünyanın tamamında da böyledir. Anayasada değişiklik yapmak kolay değildir. Biz de özel olarak teklifinde suç olacağı söyleniyor, ben o kadar ileriye gidemiyorum, teklifinde suç oluşturur mu oluşturmaz mı. Ben değiştirme çabasını da konjonktür olarak da doğru bulmuyorum. Ancak şunu söyleyebilirim, anayasa değişikliği için seçilmemiş bir hükümetin bunu yapması doğru değildir. Bu türden bir tartışmada toplum bölünecektir. Kutuplaşma korkunç bir yere gidecektir. İlk 4 maddenin değiştirilmesi mümkün değildir diyen hukukçuların da dayanakları son derece sağlamdır. Bu tartışma Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamaz.

 

BAŞKANLIK TÜRKİYE İÇİN TEHLİKELİ

Muhalefet partilerinin yeni anayasa görüşmelerinde masadan kalkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Masadan kalkılması eğer bir başkanlık rejimi olmazsa diğer taraf bunu kabul etmiyorsa kalkılmasından daha doğal bir şey yok. Dediğim gibi bir başkanlık iddiası ve onun gerçekleştirilmesi dönemsel bir talebin yerine getirilmesi isteniyorsa eğer bunun uygulanmaması son derece normal.

 

Yeni anayasa ve başkanlık sistemi konusunda iktidar partisinin çalışmaları devam ediyor. Peki bu konuda muhalefetin konumu nedir?

-CHP'nin bir tasarı çalışması başlayacak diye biliyorum. Şu var, tabii ki onlar başkanlığı anlatırlar. Ama bugüne kadar ortada bir gerçek var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olana kadar böyle bir anlatma gayreti içinde değillerdi. Bu bile sadece dönemsel ve bir kişiye bağlı talep olduğunun göstergesidir. Başkanlık rejimi Türkiye gibi ülkeler için çok tehlikeli. Niye? İşe yaradığı yer ABD ve orya bakıyoruz sivil toplum kuruluşları son derece güçlü, güçlü ve bağımsız bir basın var. Ve en önemlisi çok güçlü bir yargı ve hukuk anlayışı var. Düşünebilir musunuz, Obama'nın bir gazeteciyi tehdit ettiğini, herhangi bir gazeteyi tehdit ettiğini. Hiç akıl alıyor mu. Çünkü dünyadaki en güçlü insanlardan biri. Fakat ABD'de iktidar gazetelerden korkuyor. Gazeteciler iktidardan değil. Düşünebiliyor musunuz Obama'nın herhangi bir yargı kararını 'ben tanımıyorum' demeyi cesaret edebilmesini. AKP'nin başkanlık sisteminde başkana kararname düzenleme yetkisi de verilmek isteniyor sanırım. Tam ayrıntılarını bilmiyorum. Bu tek başına yasama yetkisi de kullanacak, daha da önemlisi partili bir başkan olmak istiyor gördüğüm kadarıyla, o zaman mecliste elinin altında olacak. Kuvvetlerin sert ayrılığı olmayacak. Bizim gibi ülkelerde bunlar otoriterleşmeye yol açar.

 

SİYASİ PARTİ YASASI DEĞİŞMELİ

ABD modelinde federal yapı da var. Ülkemizde ise Doğu'da yaşananlar belli, özerklik isteği var. Bu tartışma ortamında HDP'nin federal yapı istemesi ve AKP'nin destekçisi olması da bir ihtimal. Siz HDP'nin bu konudaki duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Başkan yaptırmayacağız diye bir iddiaları vardı zamanında. Fakat bundan önce Gezi olaylarında da durdukları bir nokta vardı. Ben HDP'nin konjonktüre uygun olarak belli bir akılcı karar alma, bölgedeki insanların çıkarlarını koruma havasını verdiğini düşünüyorum. Bu ihtimal ciddi bir ihtimal. Oyun teorisi vardır. İki tarafında bir olayda o olayla ilgili karar vermek zorunda olan insanların akılcı şekilde en doğru kararı aldığı dengeyi anlatır. Hatta Akıl Oyunları filminde Nash dengesi de vardır. Bizim olayda da bu kutuplaşma devam ettiği sürece eğer bu başkanlık sistemi çıkmayacak bir ortam olursa belki ikisi arasındaki o Nash dengesi denen denge yakalayabilir. Bir taraf bir makamı arz ediyor diğer taraf da başka bir şey arz ediyor. Belki o dengeyi oluştururlar. Şu anda o dengeden uzak duruyorlar.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce başkanlık sistemine karşı olduğu yönünde konuşması vardı. Şimdi ise tam tersi. Değişimin sebebindeki en önemli nedenler nedir?

-Kendisi başkan olacak, daha ötesi var mı. Şu anki cumhurbaşkanımızın başkan olma ihtimali var. Kendisini kişisel olarak etkileyen bir konuda ve sonra bunun kişisel olmadığını iddia ediyor. Kişisel olmadığını iddia etmesi için bu makamla özdeşleştirmemesi ve bunu talep etmemesi gerekir. Ancak talep etmeyeceği ve başkan olmayacağı bir ortamda bu kişisel olmaz. Bunun dışında da kişisel olmama ihtimali yok. Tam konumu buna uygun hale geldiği zaman bunun için ülkenin yapısal reform gereğidir denmesi inandırıcı olur mu? Başkan olacağım tavrı kutuplaşmayı beraberinde getirir. Başkanlık istikrar uğruna uzlaşmadan uzaklaşılan bir rejimdir. Bizim şu andaki ihtiyacımız olan uzlaşma. Uzlaşma kültürünün ön plana çıkartılması gereken günlerdeyiz. Bunun en kolay yolu parlamenter sistemi en güzel şekilde işletmek. Başkanlık gibi kazananın her şeyi aldığı, kaybedenin kaybettiği bir rejim doğru değildir.


Parlamenter sistemi güçlendirmeye nereden başlamalıyız?

-En kolay yolu, herkesin kabul ettiği fakat yapmadığı şey siyasi partiler yasasının değişmesidir. Siyasi parti başkanı ve onun yakın çevre ekibinin her şeye karar verdiği, parti içi demokrasinin rafa kalktığı bir sistemi demokrasi denmez. Parlamenter sistemin yozlaşmasının ve düzgün uygulanamamasının temel sebeplerinden biri bu. Parti içi demokrasi düzgün işlerse belli bir temsilde hem riyakat öne çıkar, farklı sesler farklı renkler telaffuz edilebilir. Liderin düşündüğü gibi olanlar değil de ona hayır diyebilecek tarzda olanlara daha rahat çıkar. Uzlaşma kültürü daha da ilerler. İlk yapılması gereken şey budur. Parti başkanın hemen hemen her şeye karar verebilecek konumdan çıkartılması lazım.

 

ABD'deki başkanlık sisteminin Türkiye'de uygulanabilirliği ne ölçüde mümkün veya bu sistem ülkeye uyum sağlayabilir mi?

-Her sistem kağıt üzerinde güzel gözükür. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi mensupları da başkanlık sistemini güzel gösterecek bin tane şey anlatırlar. Fakat hukuka saygı, uzlaşma kültürü, asıl demokrasiyi yaşatacak olanlar bunlar. Halkın devletin denetleme imkanının olması, STK'ların güçlü olması basının bağımsız olması. Bunlar yoksa başkanlık sistemi büyük ihtimalle başka bir şeye gider. Parlamenter sistem yine belli noktaya kadar gidip kendi içinde diktatörlüğe varmadan kendini revize edebiliyor. Dünyada örnekleri var. ABD ile kıyaslanıyor. Ekvator'da sanırım 9 sene başkanlıkla meclis kavga etti, düzgün yönetilmedi. Böyle istikrar getirmediği yerler de var.

 

Şu anda Türkiye’de konuşulması gerekenler neler sizce?

-Ciddi sorunlarımız var. Dış politikada durduğumuz nokta var, başımızın belaya girdiği açık. Suriye’yle ciddi bir göçmen sayısı var. Bunları ne şekilde geri gönderebiliriz, Suriye’de nasıl barış olur da bunları geri dönerler bunu aramak zorundayız. İnsanları beslememiz, burada barındırmak ciddi bir yük. Çoğu ülkede doğum yapıyor. Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmaların ülke menfaatine olduğunu düşünmüyorum. Güneydoğu’da sıkıntı var. Bu konuyla ilgili çözüme ulaşılmak zorunda. Üretime dayalı ekonomimiz olmadığı söyleniyor. Piyasada ciddi bir daralma var. Herkes nakit peşinde. İyi yere gitmiyoruz, bunlar konuşulması gerekirken, kutuplaşmayı artıracak bir anayasal düzenlemenin bizi felakete götüreceğini düşünüyorum. 1982 anayasası yüzde 92 oyla geçmişti. Öyle veya böyle geçmişti. Ancak bu anayasa yapılması durumunda yarıdan biraz fazla oy alır gibi gözüküyor. Bu işi yapmanın doğru yolu değil. Şu anda mutabakat metnine ulaşacak ortam yoktur. Türkiye yangın yeri olmak üzeredir. Bu zamanda böyle bir şey yapmak yangına benzin dökmektir. Bu zamana kadar böyle bir yapısal düzenleme gereksinimi var ise sayın Recep Tayyip Erdoğan bu makama talip olma imkanı ortaya çıkıncaya kadar neden yapılmadı? Bunu yapacak iktidar güce de sahiptiler. Abdullah Gül cumhurbaşkanı iken neden bu tartışma yapılmadı? Niye AKP teşkilatlar şu anda başkanlık sistemi propagandası yapma ihtiyacı duyuyor? ABD’de iyi işleyen bir sistem ile ülkemizde kötüleşmiş parlamenter rejimi kıyaslanıyor, fakat bu sistem kötüye kullanıldığı için böyle. Bu işi yapanlar hem bunu kötüye kullanıyor sonra ‘bu kötü’ diyerek değiştirmeye çalışıyorsun. Bu da kendi içinde yanılsama. Önemli olan sistemin ismi değil o ülkedeki demokrasi bilinci, uzlaşma kültürü, sivil toplum kuruluşlarının güçlülüğü.

 

TEK ADAMLILIK KOŞULLARI VAR

Başkan olsa mesela?

-Ben Süleyman Demirel cumhurbaşkanıyken kimsenin cumhurbaşkanına hakaretten içeriye girdiğini hatırlamıyorum. Şimdi eminim ki aleyhinde sert konuşmalar da yapıldığı. Zannetmiyorum ki böyle davalar açıldığını. Ama şu anki cumhurbaşkanı aleyhine biz rahatlıkla konuşabilir miyiz? Türkiye’de öyle bir ortam var mı? Cumhurbaşkanına hakaret edilen her dava için cumhurbaşkanı bir avukat yolluyor. Ben iki tanesine tanık oldum. Bir tanesi Kandıra’daydı. Ne alaka oraya bile avukatı geldi. Bazı şeylerin bu kadar savunulması, bu kadar hesabının sorulması bazı şeylerin emareleri. Başkanlık sisteminin  sıkıntı yaratacağının emareleri bunlar. Çünkü bir güç ancak tahammül sabır ve hoşgörü varsa bir insanda makul olabilir. Bu toplumu rahatlatacak açılımı başkanlık sistemi isteyenlerde göremiyorum.

 

Tek adamlılık deniliyor...

-Tabii. Tek adamlılığın doğmaması için gerektiren koşullar Türkiye'de yok. Yani STK'lar güçlü ve etkin değil, güçlü ve bağımsız bir basın var diyemiyoruz, Güçlü bir yargı ve hukuka saygı anlayışı vardır da diyemiyoruz. Yani tabii ki yargı en iyi şekilde işleyeme gayret ediyor. Fakat herkesin kendine göre şikayeti var bu konuda. Ama en azından bir hukuka saygı konusunda eksikliğimiz olduğu kesin. Bunlar olmadığı zaman ne olacağı belli.

1930 defa okundu.

DİĞER HABERLER

Çıkarın kemerini, atın nezarete

Çıkarın kemerini, atın nezarete

Darbe dönemlerinde ve sıkıyönetim uygulamalarında meydanın ne zor günler geçirdiğini, “Doğruyu” yazsa bile nasıl suçlandığını hepimiz yaşadık

CHP’ye göre gündem yok... 2 haftada bir toplanacaklar..!

CHP’ye göre gündem yok... 2 haftada bir toplanacaklar..!

Ana muhalefet partisi CHP’nin il ve ilçe örgütlerinde çok sık sorun yaşanıyor

KOTO Allah’a emanet..!

KOTO Allah’a emanet..!

1800’lü yılların sonunda kurulan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) kuşkusuz bu kentin bel kemiği

Özdağ soruları Yılmaz’ı terletti

Özdağ soruları Yılmaz’ı terletti

KOTO Başkan Vekili Zihni Yılmaz, meclis toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkan Murat Özdağ’ın tutukluluğu hakkındaki sorular Zihni Yılmaz’ı bir hayli terletti

Adıgüzel, darbeyi lanetledi

Adıgüzel, darbeyi lanetledi

Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde yatmakta olan Ömer Adıgüzel, 15 Temmuz’daki darbe girişimini lanetledi

Tüpraş mahkemesi yeniden başlıyor

Tüpraş mahkemesi yeniden başlıyor

Tüpraş ile Saski arasında uzun zamandır devam eden ve son olarak Ankara’ya gönderilen su kullanım davası yeniden Körfez’e geldi

KÖŞE YAZARLARI

VEFAT EDENLER