KÖRFEZ’DE BÜTÇEYE MUHALEFET ŞERHİ

Körfez’de bütçeye muhalefet şerhi

Körfez Belediye Meclisi’nin mayıs ayı toplantısında 2015 yılı bütçe kesin hesabı CHP ve MHP’nin itirazlarına ve şerh koymalarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi

Körfez Belediye Meclisi’nin önceki gün gerçekleşen mayıs ayı toplantısında 2015 yılı bütçe kesin hesap komisyonu bütçeyi okurken mecliste tansiyon yükseldi. Yarpaş Müdürü ve AKP’li meclis üyesi Murat Yazar’ın, bütçeyi savunurken 2001-2002 yılı bütçesini gündeme getirmesi MHP tarafından ağır dille eleştirildi. MHP grubu adına konuşan meclis üyesi Vahit Eryılmaz, Murat Yazar’ın içi boş ve hiçbir faaliyeti olmayan şirketin başına getirilip, maaş almasının sağlandığını belirterek, “Bu nedenle savunma ihtiyacı duyuyorsunuz. Marmara bölgesini yıkan bir depremin yaralarının sarıldığı dönemdeki bütçe ile lale devrinin yaşandığı dönemdeki bütçeyi karşılaştırarak, kendinizi savunmaya çalışmayın. Buna neden ihtiyaç duyduğunuzu da anlamadım ama iki dönemi karşılaştıramazsınız” dedi.

 

YÜZDE 25 AKTARMA

Rapora şerh koyan MHP Grubu adına konuşan Eryılmaz, şunları dile getirdi: “2015 yılı bütçesi 140 milyon lira ve o yıl sadece Prista Oil’in muhammen bedeli 32 milyon olarak bütçede hesaplanmamış mıydı? Tahmini bütçeden sadece 32 milyonu çıkarırsak geriye ne kalır? Hesap böyleyken bütçe nasıl % 91 tutturuluyor anlamak mümkün değil. Bütçe giderleri ekonomik sınıflandırmasında  830/03 kodlu tabloda 44.857.497,25  kuruş gösteriliyor bütçe giderlerinde 49.858.800,00 TL gösterilmiş ve eklenen aktarılan komisyon raporunda da 53.829.239,72 TL olarak gösterilerek tahmin edilen mal ve hizmet alımlarının üstüne yüzde 25 bir aktarma yapılmış olduğu gözükmektedir.

 

TAŞERONUN İŞTAHI KABARIYOR

Bu da gösteriyor ki her tarafta olduğu gibi Körfez Belediyesi’nde de mal ve hizmet alım giderleri bütçenin yüzde 45-50 civarında olduğunu göstermekte ve 22-D maddesine göre belediyemizin hizmet aldığı müteahhitlerin ve taşeronların iştahını kabartmaktadır. Çünkü bütçe ne kadar fazla artarsa artsın  borçlarımız yükselmekte ve mal ve hizmet alımına ayrılan miktarlar yükselmektedir. Kesin hesap cetvelinde 04 gelir kodlu hesap cetvelinde kurumlardan ve kişilerden alınan bağışların hazine yardımlarının tahminleri yapılmış ancak tahsilata gelince delikli kuruş yapılmamış gösterilmektedir.

 

KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILMADI

Ayrıca artık taşeron adı altında belediyemiz bünyesinde çalışan personelimizin de özüne dönüp belediyemiz adına çalışmalarının daha doğru olacağını düşünmekteyiz. Bir de Yarpaş adlı yan kuruluştan memur kadrosuna geçen arkadaşların o dönemden kalan alacakları ne zaman kendilerine verilecektir. Sonuç olarak  belediyemiz gelir kaynaklarının etkin ayrıca verimli yerlerde kullanılmamıştır.”

 

BÜTÇEYE ORANI

CHP grubu adına konuşan meclis üyesi Tayfun Balıkçı ise şerh kararı verdikleri raporla ilgili, şunları söyledi: “Personel giderleri için 15 milyon 13 bin 145 TL harcama yapıldığı ve bunun bütçe gider oranının yüzde 12,79 olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödemeler için 2 milyon 190 bin 565,02 TL harcama yapıldığı ve bütçe gider oranının yüzde 1,87 olduğu, mal ve hizmet alımları için 44 milyon 857 bin 497,25 TL harcama yapıldığı ve bütçeye oranının yüzde 38,22 olduğu, faiz giderleri için 1 milyon 647 bin 98 TL harcama yapıldığı ve bütçeye oranının yüzde 1,40 olduğu cari transferler için 13 milyon 819 bin 287,53 TL harcama yapıldığı ve bütçeye oranının yüzde 11,78 olduğu tespit edilmiştir.

 

SGK GİDERİ 8 MİLYON

Ayrıca; sermaye giderleri için 30 milyon 274 bin 443,96 TL harcama yapıldığı bütçeye oranının yüzde 25,80 TL olduğu sermaye transferleri için 9 milyon 553 bin 099,00 TL harcama yapıldığı ve bütçeye oranının yüzde 8,14 olduğu tüm bu giderlerin karşılığında 117 milyon 355 bin 136,48 TL harcama yapıldığı tespit edilmiştir. 2015 yılında harcanmayıp arta kalan 3 milyon 408 bin 116,54 TL tutarında personel gideri 507 bin 139,98 TL tutarında sosyal güvenlik kurumları gideri 8 milyon 971 bin 742,47 TL.

 

YAZ BOZ TAHTASINA DÖNDÜ

Mal ve hizmet alımları gideri 18 milyon 901 bin 83 TL faiz giderleri 574 bin 894.47 TL, cari transferler 7 milyon 367 bin 722,01 TL sermaye gideri 411,00 TL, sermaye transferi 76 bin 540.91 TL yedek ödenek olmak üzere toplam 21 milyon 95 bin 519,21 TL tutarındaki ödenek belediye encümeninin 06.01.2016 tarih 09 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Bu durum da bütçenin iyi hazırlanmadığı gerekli çalışmalar yapılmadan oldu bitti yapılıp, yaz boz tahtasına döndüğü görülüştür.

 

MAL VE HİZMET GİDERLERİ

Mal ve hizmet alım giderleri 44 milyon 857 bin 497,25 TL ve yüzde 38,22 ile harcamalar içerisinde en önemli paya sahiptir. Mal ve hizmet alım giderlerinin alt kalemlerine baktığımızda en önemli harcama kalemi hizmet alımlarıdır ve 18 milyon 212 bin 895,43 TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alımlarının yüzde 41’ini oluşturmaktadır. Hizmet alımlarında müşavir firma ve kişilere ödemeler, haberleşme giderleri, taşıma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, kiralardır.

 

AÇIKLAMA YAPILMALI

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı 8 milyon 475 bin 425,34 TL, ile mal ve hizmet alımlarının yüzde 19’unu oluşturmaktadır. Tüketime yönelik mal ve malzeme kapsamında kırtasiye alımları, su alımları, enerji alımları, yiyecek, içecek alımları, giyecek alımları, özel malzeme alımları, güvenlik ve savunmaya yönelik mal alımları bulunmaktadır. Diğer mal ve hizmet giderleri ise yolluklar, görev giderleri, temsil ve tanıtma giderleri menkul mal, gayrimenkul hak alım bakım, gayrimenkul mal bakım onarım, tedavi ve cenaze giderleridir. Temsil ve tanıtma giderlerinin 3 milyon 511 bin 288,85 TL ile artış göstermesi açıklama yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

 

GELECEĞE BORÇ YÜKÜ

Bu rakamlara bakan birisi Körfez’in dünyanın her tarafında tanıtıldığı bir proje yürütüldüğünü sanır. Araç kiralama sözlemlerinin sigorta, yedek parça ve işçilik ücretlerini kapsamaktadır. Şimdi bir yandan tasarruf ettik diyeceksiniz diğer yandan Akaryakıt alımları, taşıt bakım ve onarım giderlerinin bir önceki yıla göre fazla artış gösterecek. Bu garip bir çelişkidir. Faiz giderleri 1 milyon 647 bin 98,17 TL olup tamamı TL cinsinden iç borç faiz giderlerinden oluşmaktadır. Faiz giderlerinin artması borçların yüksekliği savurganlığın sadece belediyenin öz kaynaklarıyla yapılmadığını ve gelecek nesilleri borç yükü altına alacak şekilde devam ettiğini göstermektedir.

 

BÜYÜK PROJE YOK

Belediye bütçesinin yarısı kadar resmi kurumlara bu kadar borçlu olacaksınız hem de hiçbir büyük proje başarılamamış olacak kimsenin Körfez'i ve Körfezlileri böylesine büyük borçlar altına sokmaya ve sorumsuz harcama yapmaya hakkı yoktur. Cari transferler, 13 milyon 819 bin 287,53 TL olup giderlerin yüzde 12’sine denk gelmektedir. Cari transferler kapsamında yapılan en ağırlıklı harcama kalemleri hane halkına yapılan transferler, yiyecek amaçlı transferlerdir. 2015 yılında yiyecek yardımları artış göstermiştir. Bunun 2015 yılının belediye organlarının yenilenmesi ve seçimle ilgisi bilinmektedir.

 

İNSANLARIN GURURUNU İNCİTECEK

Sosyal belediyeciliğin çağdaş örneklerini sunmaya davet ediyorum. İnsanların gururlarını incitecek, oy ticareti imajı verecek eylemlerden kaçınılmalıdır. Sermaye giderleri, 30 milyon 274 bin 443,96 TL ile giderlerin yüzde 26’sını oluşturmaktadır. Sermaye giderleri içerisinde dikkati çeken en büyük harcama kalemi gayrimenkul büyük onarım giderleri 19.105.198,26 TL’dir. Ayrıca gayrimenkul alımları ve kamulaştırması için harcanan miktar 4 milyon 466 bin 582,10 TL’dir. Sermaye transferleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 59. maddesi (h) bendinde, ‘her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler’ belediye gelirleri arasında sayılmıştır.

 

OLDU BİTTİYE GETİRİLDİ

Bu anlamda, belediye şirketlerinin sağladığı kaynakların bir şekilde belediye bünyesine girmesi amaçlanmaktadır. Ancak şirketlerin yıl sonu karlarının belediye bütçesine aktarılması hedefi, uygulamada gerçekleşmemektedir. Çeşitli nedenlerle Körfez Belediyesi’nin hissedarı olan Yarpaş ve 2012 yılında plan bütçe komisyonunda görüşülmeden oldu bittiye getirilip hibe adı altında alınan Körpaş A.Ş zaten kar elde etmediği gibi, belediye geliri 9 milyon 553 bin 9,00 TL da ‘sermaye artırımı’ yoluyla şirketlere aktarılmıştır. Bu şirketlerin karlılığı temel kuruluş amacı olmamakla birlikte, bu iki  belediye şirketinin zarar etmesi de düşündürücüdür.

 

İTİRAZLARA RAĞMEN ONAY

Doğrudan alım tekniği belediyenin başvurduğu tek yöntem olmaktan çıkarılmalıdır. Körfez belediyesi Öz gelir kaynaklarına sahip çıkmalıdır. Belediye gelirlerinin artırılma kapasitesi çok yüksek olmasına karşın bu kullanılmamaktadır. Belediye kendi gelirlerine sahip çıkmalıdır. Ancak bunu yaparak sağlıklı bir harcama planı yapabilir. Rakamların dili ile konuştuğumuzda ortaya çıkan bu olumsuz tabloyu Körfez ve Körfezli hak etmiyor. Böylesi olumsuz bir tablonun bir daha yaşanmamasını diliyoruz.” Toplantıda, CHP grubu da aynı şekilde sert dille raporu eleştirdi ve raporu olumsuz bulduklarını bu nedenle de onaylamayıp, şerh kararı aldıklarını söyledi. Rapor oy çokluğuyla kabul edildi.

14446 defa okundu.

YORUMLAR

  • Toplam 3 Yorum

DİĞER HABERLER

Çıkarın kemerini, atın nezarete

Çıkarın kemerini, atın nezarete

Darbe dönemlerinde ve sıkıyönetim uygulamalarında meydanın ne zor günler geçirdiğini, “Doğruyu” yazsa bile nasıl suçlandığını hepimiz yaşadık

CHP’ye göre gündem yok... 2 haftada bir toplanacaklar..!

CHP’ye göre gündem yok... 2 haftada bir toplanacaklar..!

Ana muhalefet partisi CHP’nin il ve ilçe örgütlerinde çok sık sorun yaşanıyor

KOTO Allah’a emanet..!

KOTO Allah’a emanet..!

1800’lü yılların sonunda kurulan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) kuşkusuz bu kentin bel kemiği

Özdağ soruları Yılmaz’ı terletti

Özdağ soruları Yılmaz’ı terletti

KOTO Başkan Vekili Zihni Yılmaz, meclis toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkan Murat Özdağ’ın tutukluluğu hakkındaki sorular Zihni Yılmaz’ı bir hayli terletti

Adıgüzel, darbeyi lanetledi

Adıgüzel, darbeyi lanetledi

Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde yatmakta olan Ömer Adıgüzel, 15 Temmuz’daki darbe girişimini lanetledi

Tüpraş mahkemesi yeniden başlıyor

Tüpraş mahkemesi yeniden başlıyor

Tüpraş ile Saski arasında uzun zamandır devam eden ve son olarak Ankara’ya gönderilen su kullanım davası yeniden Körfez’e geldi

KÖŞE YAZARLARI

VEFAT EDENLER