NEVZAT DOĞAN'A CEZA DAVASI!

Nevzat Doğan'a ceza davası!

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve 6 belediye yetkilisi hakkında görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla dava açıldı. Soruşturmaya ilk başta izin vermeyen İçişleri Bakanlığı, Danıştay’ın kararıyla soruşturma başlattı. Doğan ve arkadaşları 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor

İzmit Bayındırlık Kalıcı Konutları’nda 2 parsel üzerinde bir konut satın alan emekli polis memuru Orhan Köse’nin konutu İzmit Belediyesi tarafından yıkıldı. Parselleri birleştirmek isteyen Köse’nin başvurusuna olumlu yanıt vermeyen belediye, çeşitli gerekçelerle Orhan Köse’ye ceza kesmeyi de ihmal etmedi. Cezalarla ve yaptırımlarla vatandaş Orhan Köse’yi yıldırabileceğini düşünen İzmit Belediyesi baltayı taşa vurdu. Köse kendisine yapılan uygulamaların hukuksuz olduğunu belirterek önce cezaları iptal ettirdi, ardından etrafında bulunan ve AKP’lilere ait olduğu iddia edilen kaçak konutları belediyeye ihbar ederek, “Bunları da yıkın” dedi.

 

İŞLEM YAPILMADI

Belediye bölgede yer alan diğer kaçak yapılarla ilgili hiçbir işlem yapmadı. Orhan Köse bunun üzerine belediye başkanı Nevzat Doğan, fen işleri müdür yardımcısı Murat Demir, iskan denetim birim sorumlusu Ahmet Sipahi, kaçak yapı birim sorumlusu Abdurrahman Özcan, başkan yardımcısı Filiz Ertürk, yapı kontrol müdürüm Mehmet Öğretmen ve başkan yardımcısı Ednan Pala hakkında suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi. Bunun üzerine Danıştay’a başvuran Orhan Köse, Danıştay 1. Dairesi’nde oy birliği ile İçişleri Bakanlığı’nın ‘soruşturma izni verilmemesine’ dair kararın bozulmasını sağladı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi N. Gürsel Metin, belediyede incelemelerde bulundu ve sanıklar hakkında Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

 

ZORLA GETİRME KARARI

İlk duruşma 25 Nisan’da görüldü. Duruşmaya İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve belediye yetkilileri de katılarak ifade verdi ve suçsuz olduklarını belirtti. Ahmet Sipahi Antalya’da olduğu için Filiz Ertürk ise mazeret belirtmeden duruşmaya katılmadı. Ertürk hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Gerekli incelmelerin yapılması için dava 28 Haziran’a ertelendi. Belediye yetkililerinin ceza alacağından emin olduğunu belirten Orhan Köse mahkeme salonunda konuştu. Köse şu ifadelerle yaşadıklarını anlattı: “Sanıklar, hizmet verdikleri halka karşı eşit davranmak, yasaları eşit uygulamakla mükellef olan, güya içlerinde Allah korkusu olan kamu görevlileridir. Hakkımda yapılan yasa dışı işlemler nedeniyle ilgili kurumlara yapmış olduğum şikayetlerden dolayı beni yıldırmak için kasten ve hiçbir yasal gerekçe olmaksızın sahip oldukları tüm yetkilerini aleyhime kullanmaktan çekinmemişlerdir.

 

KOVUŞTURMAYA YER YOK

Sanık belediye yetkililerinin yıkmak istedikleri bana ait taşınmaz ve üzerindeki yapılar ile ilgili olarak kendisinden bu taşınmazı satın aldığım Salih Korkmaz’ın 29/04/2013 tarihinde ifadesi alınmıştır. Bu ifadede, 224/4 ve 224/5 numaralı parselleri 2006 yılında bana sattığını, bu taşınmazların 2005 yılından önce 1125 parsel 25 pafta numarasında kayıtlı tarla vasfında yapılan şuyulandırma işlemlerinden sonra iki parsele bölündüğünü, ancak şuyulandırma işlemlerinden önce 2001 yılında bu parseller üzerine bina ve sundurmaları kedisinin yaptığını beyan etmiştir. Bu nedenle aleyhime imar kanununun cezaya ilişkin hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Buna rağmen; sanıkların temsil ettiği İzmit Belediyesi tarafından hakkımda yapılan imar kirliliğine sebep olma şikayetleri için yapılan soruşturmalar neticesinde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

 


Belediye başkan yardımcısı Filiz Ertürk, mazeret belirtmeden duruşmaya katılmadı. Ertürk hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

 

PARA CEZALARI İPTAL

Sanıkların çalıştığı kurum, hakkımda şikayet olduğu gerekçesi ile kaçak yapı gerekçesiyle tarafıma para cezası da tanzim etmiştir. Encümen Kararı ile hakkımda tanzim edilen para cezalarına karşı Kocaeli 1. İdare Mahkemesi tarafından başvurularım kabul edilmiş ve para cezaları iptal edilmiştir, kararlar kesinleşmiştir. Sanıklar tüm bunlarla da yetinmeyerek sahibi olduğum taşınmazları kafe olarak işletilmek üzere kiraladığım Serpil Güder’in işyeri ruhsatını da 25 Mart 2013 tarihinde belediye encümeninin 565 sayılı kararı ile iptal ettirmişlerdir. Benim hakkımda yukarıda belirttiğim para cezası, suç duyurusu, yıkım kararı, ruhsat iptali gibi tüm yaptırımları uygulayan, ellerinden geleni ardına koymayan sanıklar şikayet ettiğim kaçak ve ruhsatsız bina sahipleri hakkında hiçbir yaptırım uygulamayarak 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri ile 5393 sayılı belediye kanunun 38/a maddesini ihlal ederek görevlerini kötüye kullanmışlardır.”

 

3 YILDIR KULLANILIYOR

Belediyenin Bayındırlık Kalıcı Konutları çevresinde yer alan pek çok konutla ilgili işlem yapmaktan çekindiğini ifade eden Köse, “Hakların şikayetçi olduğum kaçak yapılar ve sahiplerine gelince; Kadir Akdeniz, İzmit Tepeköy Mahallesi 225 Ada 3 Nolu Parsel’de bulunan iki katlı kaçak ve ruhsatsız bina iddia edildiği gibi 1 Haziran 2005 tarihinden önce yapılmamıştır. Kadir Akdeniz bu taşınmazı zaten 2005 yılında Milli Emlak’tan boş arsa olarak satın almıştır. Belediye yetkilileri yıllarca bu kaçak yapıya göz yummuşlar, ancak sorumlu bir vatandaş olarak şikayetim üzerine nihayet gerekli incelemeleri yapmışlardır. Bu incelemelerin neticesinde 19 Şubat 2013 tarihinde kaçak yapı bir tutanak ile mühürlenmiş, belediye encümeninin kararıyla kaçak binanın ruhsata bağlanmasına, mümkün olmaması halinde yıktırılmasına karar verilmiştir. Mühürleme işlemine rağmen kaçak yapı maliki tarafından kullanılmaya devam etmektedir.

 

MÜHÜRLERİN ÖNEMİ YOK

Belediye yetkilileri yıllarca bu kaçak yapıya göz yumdukları gibi kendi kararlarını da hiçbir haklı ve yasal neden olmaksızın uygulamaktan imtina etmişler, hizmet ettikleri vatandaşlara eşit davranmamışlardır. Şikayetimle ilgili olarak da valilik, kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve de tarafıma gerçeğe aykırı, birbiriyle çelişen cevaplar verdiler. Bir başka kaçak yapı Abdullah Özcan maliki olduğu aynı mahalledeki 113 ada 8 nolu parselde bulunan üç katlı betonarme binanın ve iki katlı ahşap binadır. Abdullah Özcan aynı zamanda belediye yetkilisi sanıklardan kaçak yapı birim sorumlusu Abdurrahman Özcan’ın babasıdır. İzmit Belediyesi, 14 Ocak 2015 tarihinde üç katlı betonarme yapının ve iki katlı ahşap binanın kaçak olduğunu ve mühürlendiğini bildirmiştir. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’yle belediye arasındaki yazışmalarda ise betonarme binadan hiç bahsedilmemiştir.

 


Bayındırlık bölgesinde çok sayıda usulsüz yapılaşma var. İzmit Belediyesi ise taraflı davranarak kendisine yakın olan isimlere müdahale etmiyor. Bu sebeple belediye yetkilileri hakkında dava açıldı.

 

15 YILDIR YIKILMADI

Sanık belediye yetkilisi Abdurrahman Özcan, aleyhime yapılan işlemlere imza atmaktan çekinmezken benim babasını şikayet etmem üzerin yasaları uygulamaktan imtina ettiği gibi tarafımı da tehdit ettiği için Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve ceza almıştır. Kaçak yapılar yıkılmadığı gibi halen sahibi tarafından kullanılmaktadır. Ahmet Koç, Mehmet Koç ve Hüseyin Barutçu’ya ait olan 225 ada 12 nolu parselde yer alan kaçak bina ise 2001 yılında Bekirpaşa Belediyesi tarafından mühürlenmiş ve ruhsata bağlanabiliyorsa bağlanmasına, bağlanamıyorsa yıkılmasına karar verilmiştir. Aradan geçen 15 yıla rağmen bina ruhsata bağlanmadığı gibi yıktırılamamıştır. Halen maliklerince kullanılmaya devam etmektedir. Zeminde mühürlü ve yıkım kararı olan binanın üzerine tekrar üç kat kaçak yapı yapılmıştır. Belediyeye verdiğim dilekçeme verilen cevapta yapının 2013 yılında tekrar mühürlendiği belirtilmiştir ancak bugüne kadar kaçık yapıyla ilgili hiçbir yaptırım uygulanmamıştır.

 

RUHSATSIZ TAŞINMAZ

224 ada 6 numaralı parselde bulunan kaçak ve ruhsatsız taşınmazın maliki Muzaffer İnal’dır. Söz konusu taşınmaz 2001 yılında Bekirpaşa Belediyesi tarafından mühürlenmiş ve ruhsata bağlanabiliyorsa bağlanmasına, bağlanamıyorsa yıkılmasına karar verilmiştir. Mühürlü kaçak yapının üzerine malik tarafından iki kat daha kaçak yapı yapılmıştır. İzmit Belediyesi tarafından ise bu kaçak ve ruhsatsız yapılar için hiçbir işlem yapılmamıştır. 223 ada 9 numaralı parselde bulunan kaçak ve ruhsatsız taşınmazın maliki Remzi Topal’dır. Topal’ın maliki olduğu yapı anayola tecavüz halindedir. Söz konusu taşınmaz 2001 yılında Bekirpaşa Belediyesi tarafından mühürlenmiş ve ruhsata bağlanabiliyorsa bağlanmasına, bağlanamıyorsa yıkılmasına karar verilmiştir. Mühürlü kaçak yapının üzerine malik tarafından iki kat daha kaçak yapı yapılmıştır. Gecekondu yasası gereği hiçbir yargı kararı beklemeksizin yıkılması gerekmektedir. İzmit Belediyesi kaçık yapı için hiçbir işlem tesis etmeyerek kaçak yapı sahiplerini kollamıştır.

 


Remzi Topal’a ait bu bina ise yolun ortasında yer alıyor. İmar planlarına göre yola tecavüz eden bu bina da yıkılmıyor.

 

SUÇ İŞLEDİLER

223 ada 9 numaralı parselde bulunan ruhsatlı ve iskanlı taşınmazın maliki Hacı Alkan’dır. Şikayetim üzerine yapılan kontrollerde projeye aykırı ilave yapı yapıldığı tespit edilmiştir. İzmit Belediyesi 2012 ve 2013 yıllarında tutanaklarla mühürlemiş ve 654 lira para cezası vermiştir. Fakat ne hikmetse yıkıma dair karar alınmamıştır. Belediyenin sorumluluk bilinciyle hareket eden görevlilerinin 2014 yılında yapmış oldukları kontrolde ve eklentilerine aykırıların projeye uygun hale getirilmediği tespit edilmesi üzerine İzmit Belediye Encümeninin 22 Eylül 2014 tarihinde projeye aykırı kısımların yıkımına karar verilmiştir. Ancak sanıklar bu yıkım kararını da uygulamayarak suç işlemişlerdir.” 

 


Hacı Alkan’a ait olan bu binanın zemini 80 metrekare olması gerekirken 87 metrekare. Usulsüz iskan verilen binanın üst katıda kaçak.

21346 defa okundu.

YORUMLAR

  • Toplam 12 Yorum

DİĞER HABERLER

Çıkarın kemerini, atın nezarete

Çıkarın kemerini, atın nezarete

Darbe dönemlerinde ve sıkıyönetim uygulamalarında meydanın ne zor günler geçirdiğini, “Doğruyu” yazsa bile nasıl suçlandığını hepimiz yaşadık

CHP’ye göre gündem yok... 2 haftada bir toplanacaklar..!

CHP’ye göre gündem yok... 2 haftada bir toplanacaklar..!

Ana muhalefet partisi CHP’nin il ve ilçe örgütlerinde çok sık sorun yaşanıyor

KOTO Allah’a emanet..!

KOTO Allah’a emanet..!

1800’lü yılların sonunda kurulan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) kuşkusuz bu kentin bel kemiği

Özdağ soruları Yılmaz’ı terletti

Özdağ soruları Yılmaz’ı terletti

KOTO Başkan Vekili Zihni Yılmaz, meclis toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkan Murat Özdağ’ın tutukluluğu hakkındaki sorular Zihni Yılmaz’ı bir hayli terletti

Adıgüzel, darbeyi lanetledi

Adıgüzel, darbeyi lanetledi

Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde yatmakta olan Ömer Adıgüzel, 15 Temmuz’daki darbe girişimini lanetledi

Tüpraş mahkemesi yeniden başlıyor

Tüpraş mahkemesi yeniden başlıyor

Tüpraş ile Saski arasında uzun zamandır devam eden ve son olarak Ankara’ya gönderilen su kullanım davası yeniden Körfez’e geldi

KÖŞE YAZARLARI

VEFAT EDENLER