EMEĞİ KÖLELEŞTİRİYORLAR!

Emeği köleleştiriyorlar!

Kiralık işçi yasasıyla çalışmanın kuralsız ve örgütsüz hale geldiğini söyleyen Genel-İş Sendikası Şube Başkanı ve DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, “Bugün gelinen nokta emeğin köleleştirilmesidir” dedi

Bu hafta DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın şube başkanı ve aynı zamanda DİSK Bölge Temsilcisi olan Vedat Küçük ile kiralık işçi yasası ve kıdem tazminatını konuştuk. Küçük, kiralık işçi yasasının meclisten geçmeden önce ülkenin birçok noktasında istihdam bürolarının açıldığına dikkat çekerek, bu yasayla birlikte sendikaların artık örgütlenebileceği bir çalışma hayatının olmadığını söyledi, “Kamuda da, işçi sınıfında da böyle. Kula kulluk eden bir anlayış oluştu artık Türkiye’de” dedi.
Kiralık işçi yasasından sonra kıdem tazminatı da meclisten geçerse çalışanların elinde hiçbir hakkının kalmayacağını da söyledi Vedat Küçük. “Kıdem tazminatı fona devredilirse iş veren çalışanı istediği gibi işten çıkartacak” diyerek sözlerine devam eden Küçük, “Kendini emeğin içerisinde gören herkesin bu haklı mücadelede bir arada olması gerekiyor. Bugün sendika yöneticisi olanlar kendi özlük haklarını daha fazla ön planda tutmaya çalışırsa sınıfın mücadeleleri çok önde olmuyor” dedi.

 

Sendika olarak şu an Kocaeli’deki örgütlenme durumunuz nasıl? Yeni çalışmalar var mı?

-Şu anda örgütlü olduğumuz Dilovası Belediyesi’nin kadrolu işçileri, aynı zamanda taşeron sisteminde olan işçi arkadaşlarımız var. Yaklaşık 200 kişi. Belediyenin kendi şirketi Dilbel’de örgütlüyüz. Kocaeli Üniversitesi’nde örgütlenme çalışmalarımız ihaleye çıkılmadığı için toplu iş sözleşmesi sürecine geçilmedi fakat örgütlülüğümüz devam ediyor. Kocaeli Adliyesi’nde kadrodan sonra başka kurumlara gönderilen arkadaşlarımızın gitmesiyle İzmit Belediyesi’nden giden işçi arkadaşlarımızla örgütlüyüz. Yuvam Konutları’nda örgütlüyüz. Bunların dışında yine hem belediye hem de diğer bizim iş kolumuza giren iş yerlerinde örgütlenme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şu an üye sayımız Kocaeli şubesi olarak 700’ün üzerinde. Ama tabii hedefimiz Türkiye’de işçi sınıfının en fazla saldırıya uğradığı bir dönemde tüm işçilerin hem demokratik hem ekonomik hem de sosyal anlamda gerçek haklarına kavuşmasına imkan sağlamak. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası içerisinde bu mücadeleyi sürdürmelerini ve bu anlamda işçi arkadaşlarımıza bunların anlatılmasına ve çalışmasına devam ediyoruz.

 

İKİNCİ GOL KIDEM TAZMİNATI

Örgütlenme sürecinde önünüze en çok hangi engeller çıkıyor

-Genel anlamda bizim iş kolumuz belediye ve genel hizmetler iş koluna giren iş alanları. Daha çok siyasi yerler olduğu için de siyasetin etkinliği ortaya çıkıyor. İşçinin bireysel iradesi dışında siyasetin belirlediği, kendine yakın sendikal anlayışlarla çalışma gibi bir anlayış hakim. En büyük sıkıntı burada, işverenlerin baskısı.

 

Kiralık işçi yasasına gelecek olursak, zaten birçok yerde taşeron gibi sorun vardı. Şimdi de bu çıktı. Bu sizin örgütlenmenizi nasıl etkileyecek?

-Bu konuya biraz geçmiş yıllardan gelmek istiyorum. Türkiye’de ilk istihdam büroları altında ve kiralık işçilik modelinin Türkiye’nin gündemine geldiği yıllar 2007’li yıllar. O günden itibaren sınıfa karşı duyarlılığını hiçbir zaman unutmayan DİSK ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, Türkiye’nin her yerinde büyük bir kampanya başlatmıştı. Bu istihdam bürolarının şu anki taşeron sistemi dahil aratacağını ve tamamen çalışma yaşamının piyasanın kontrolüne verileceğini ve kölelik gibi bir şey olduğunu bütün hazırladığı kaynaklarla Türkiye’nin her yerinde çalışmalar yaptı, alanlarda bunları ifade etti. Bu yasa aslında 2009 yılında meclisten geçti fakat o ara tam yerel seçimler vardı. Toplumun tepkisinin fazla olduğunu hisseden iktidar, dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile veto ettirdi bu yasayı. Zaten yanılmıyorsam da tek veto ettiği yasa buydu. Tabii Türkiye’nin konjonktürü, zaman içerisinde şu anki iktidarın bu tür emeği yok sayacak, örgütlü toplumu yok sayacak, çalışma hayatını yok sayacak noktada oluştuğunu hissettiği anda bu yasayı rahat bir şekilde meclisten geçirdi.
Burada şunu da görmek lazım; emeğiyle geçinen insanlar bunu fark etmiyorlar artık ya da umursamıyorlar. Çünkü inanın o dönemlerde Türkiye’nin her yerinde alanlara DİSK ve bağlı sendikaları çıktı. Bu çalışanı değil herkesi etkileyen bir yasa idi, kimse umursamadı. Cumhurbaşkanının onaylamasıyla da bu yasalaştı. Bundan sonraki iş yaşamı tamamen piyasanın kontrolünde, kuralsızlığın kural olduğu süreçte gerçekleşmiş olacak. Bugünkü taşeron sistemi de oluşmayacak. Zaten taşeron sisteminin bittiğini bu yasa çıktıktan sonra herkes biliyor.
Şu anki taşeron sisteminde, 2015’te 1 Kasım seçimleri öncesinde iktidarın ‘taşerondakileri kadroya alacağım’ sözü buradaki tasfiyeyi gerçekleştirip, bundan sonra çalışma yaşamına girecek herkesi bir istihdam büroları üzerinden çalışacak gün kadar çalıştırıp ne tam sigorta ne tam aylık ücret ne de o sendikal özgürlüğünün olacağı bir çalışma biçimi oluşturuldu. O yüzden piyasa işçi sınıfına, bu işin mücadelesini yapanlara büyük bir gol atmış oldu.
Şimdi ise son bir gol var, hepimizin dikkatle izlemesi gereken; kıdem tazminatı. Kıdem tazminatının fon adı altında tamamen sermayenin ve uluslararası sermayenin de bireysel emeklilik sistemi içerisinde geçmesiyle Türkiye’deki çalışma yaşamı tamamen kuralsız ve güvencesiz bir hale dönüşecek. Yıllardır DİSK ve DİSK’e bağlı sendikaların zaten tüm emeğiyle geçinen halka karşı sorumluluğunu açıkça ifade ettiği en önemli noktalar bunlardır. Ama ne yazık ki bir duyarsızlık var. Türkiye’de her kesimin üzerinde bir ölü toprağı var. Bu nedenle de bu yasalar çabuk geçiyor. Aslında baktığımızda bizler, bugün yaşayanlar, gelecek neslimizin bu ülkedeki her alandaki koşullarını bitiriyoruz. Bunun bu ülkede çok açık bir şekilde görülmesi gerekiyor. Çünkü kıdem tazminatı da gittiği zaman bu ülkede çalışma yaşamı tamamen bitecek. 24 Ocak 1980 kararları ne kadar önemliyse 12 Eylül de bunun önemli bir ayağıydı. Ve bu ülkedeki sınıfsal mücadele içerisindeki birleşmiş tüm kurumsal yapıları ve kitleleri tasfiye etmişti ve liberal ekonomiye geçilmişti. Bugün AKP iktidarı da bunun en önemli son vuruşlarını yapıyor ne yazık ki. Çünkü geçmişteki AKP içerisindeki görev yapan herkes, geçmiş başbakan dahil, ne diyorlardı ‘biz liberal ekonominin sonuna kadar savunucusuyuz’ Yani bu kapitalist sistemi bu ülkenin en önemli sistemi olarak herkese anlattılar. Kapitalizmin en büyük özelliği nedir; sömürü düzeni. Bugün halk ya sömürü düzenine karşı çıkacak ya da bu düzenin içerisinde köle gibi ne kadar ekmek ne kadar ücret verilecekse onunla yaşamaya devam edecek, bu çok açık.
Çünkü sendikal örgütler de artık tamamen anti demokratik bir şekilde bu ülkede aktifleşiyor. İşçinin kendi iradesiyle oluşan bir örgütlülük modeli yok. Bu kamuda da, işçi sınıfında da böyle. Kula kulluk eden bir anlayış oluştu artık Türkiye’de. Bunun silkinmesi lazım. Çünkü bu ülke sadece işçi sınıfının içerisindeki bu temel sorunlar değil. Bu ülke, her alanda artık toplumun birbirinden ayrıştığı bir noktaya gidiyor. DİSK’in sınıfsal mücadele ve sendikal hak özgürlükleri değil tek derdi, aynı zamanda demokrasiyle ilgili de derdi var. Biz bunları da konuşmak zorundayız. Birileri sadece ‘aman benim üyem olsun, ben kenarda durayım. Alanlara bir gün çıkmayalım, iktidara şirin gözükelim’. Bu sadece bu iktidar için değil, hangi siyasi parti olup da, bu tür hem normal hem emek mücadelesi içerisinde bu tür yanlışları yapsa biz yine bunları söyleyeceğiz. Bizim derdimiz bu ülkede yaşayan tüm halkların kardeşçe, barış içerisinde hem emeğini hem de yaşamını en iyi şekilde idame ettirebilmesidir.

 

İŞÇİ HAKLARINI BİLMİYOR

Kiralık işçi yasası ve kıdem tazminatı konusunda diğer sendikaların çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Şu ana kadar bana göre hiçbir şey söylemediler. Kıdem tazminatının fona devredilmesindeki en büyük tehlike; bununla birlikte bu ülkede çalışarak hayatını idame ettiren herkesi istediği gibi işten atılması ortaya çıkacak. Çünkü bir iş veren toplu bir çıkarma yapmaya kalktığında önce neyin maliyetini hesaplar. Bunların kıdem tazminatı, ihbarı, bunun yanında bir de iş mahkemelerine de farklı bir statü getirmeye çalışıyorlar. Geçmişte kıdem tazminatını 10 yıl içerisinde dava açıp talep edebiliyorduk, diğer parasal hükümlerde 5 yıldı, şimdi yeni hazırlanan bir yasa taslağında bunların hepsinin 2 yıla döndürülmesi var. Yani bunların hepsi ne demek; ‘Ben istediğim zaman istediğimi işten çıkartırım, bunun karşısında bana gidip de adaletten haklı da olsa hesap soramaz’ Hatırlarsınız 2007’de dönemin başbakanı çıktı dedi ki; ‘Ben Türkiye’yi Avrupa’nın Çin’i yapacağım’ Neydi bu mesaj, bunu kimse okuyamadı. O dönem biz yine DİSK olarak çıktık dedik ki, “Hayır kardeşim sen Çin’deki çalışma koşullarını bu ülkede piyasanın kontrolüne veremezsin’ Ama ne yazık ki diğer iki konfederasyon her zamanki gibi kafalarını kuma gömerek sadece izliyorlar. Çünkü üzülerek söylüyorum, bugün öyle bir günkü kendini emeğin içerisinde gören herkesin bu haklı mücadelede bir arada olması gerekiyor. Çünkü son hakkımız kıdem tazminatı da gittiği zaman hiçbir şey kalmayacak. En önemlisi de sendikaların da artık üye yapacak bir çalışma hayatı içerisine kimse kalmayacak.
Zaten amaç sadece üye yapmak değil ki aynı zamanda sınıfın içerisinde tam bir işçi emekçi gibi yetiştirmek de önemli. Hak-İş zaten bakan ve hükümetten önce çıkıp deklare etti, ‘ben dedi her koşulda kabul ediyorum’ dedi. Çünkü varlık nedeninin bu iktidar olduğunu biliyorlar. Ama Türk-İş bu konuda geçmişte ‘bizim kırmızı çizgimiz’ diyordu. Son günlerde onlar da şunu söylüyorlar ’30 gün korunursa, geriye dönüş olmazsa bunu konuşuruz’ diyor. Bunun konuşulacak bir tarafı yok. En basiti diyor ki ’10 yıl sonra ben seni işten çıkarsam en az sistemde 10 yıl kalacaksın, olağan bir şey varsa birkaç özellik tanıyacağım, bunu öyle alacaksın’ Ya bugün ben söylüyorum, bu ülkede kıdem tazminatını, diyorlar ya yüzde 80’i alamıyor. Tamamen yalan. Alamayan diye bir şey yoktur. Sadece biz ülkede haklarımızı bilmiyoruz. Bugün gidelim tezgahtar olarak bir esnafın yanında çalışan girerken ne diyor ‘beni işe al da ben senden kıdem tazminatı istemeyeceğim’ Çalışma yaşamını örgütsüz hale getiriyorlar. Ben tam tersini savunuyorum. Her iş kolunda sendikal örgütlenmeyi tam olarak özgürleştirelim, bakın bakalım bir tane ne kayıt dışı kalır bu sistemde ne de kuralsız çalışmanın bir gramı kalabilir. Bütün olay bu. Sadece doğru örgütlenme modellerini geliştirmek ve her çalışanı örgütlü hale getirmektir. Ama şu an bu ülkede yapılmak istenen ne? Örgütsüz, düşünmeyen bireysel tavırlar içerisinde olan herkes kendini bir birey görsün modeli oluşturulmaya çalışılıyor.

 

Hepsi işçiyi ilgilendiren konular. Peki neden sendikalar birlik olamıyor? Geçmişte 15-16 Haziran gibi bir örnek de var...

-DİSK'in 1967’de kurulup 3 yıl içerisinde gerçekten sınıfa hizmet eden, sınıfın yönelmesini gören o dönemin iktidarı DİSK'i kapatmak için iş yasalarındaki maddeleri değiştirmeye kalktığında Türk-İş'e bağlı olan ve gerçekten sınıfsal mücadeleye inanan üyeler katkı sundu. O zaman kurumsal bir katkı yoktu. Ve o refleks, DİSK ve Türk-İş'in üyeleriyle birlikte yapılan büyük eylemler sonucunda o yasa geri çekildi ve sonunda da Anayasa Mahkemesi iptal etti. Oradaki olayı öyle bilmek lazım. Ben açık söylüyorum, sendikal mücadelenin içerisinde yönetici konumunda olanın da üye olanın da herkesin sorumluluğu vardır. Bizim sorumluluğumuz öncelikle üyelerimizi aydınlatmak ve onların her türlü ekonomik, demokratik, sosyal haklarını en yüksek seviyeye çıkarmak. Bunun yanında üyenin sorumluluğu da bilinçli bir üye olmak ve gerçekten sınıfın içerisinde doğru bir birey olarak örgütlü bir toplum haline dönüşmek. Bunlar karışıyor işte. Bugün sendika yöneticisi olanlar kendi özlük haklarını daha fazla ön planda tutmaya çalışırsa sınıfın mücadeleleri çok önde olmuyor. Bugün gelinen nokta emeğin köleleştirilmesidir.

 

1 MAYIS’TA BİR ARAYA GELİNEMİYOR

Şu anda 1970'deki gibi birlik olsa bu yasa da geri çekilebilir mi sizce?

-Bir ay önce neydi, 1 Mayıs. Dünyada tüm emekçileri bir tane bayramı var, ya o gün bir araya gelemiyor kurumlar. İktidarın dediği yerlerde gidip de eğer sınıfı oraya toplayıp ona göre icazetli bir 1 Mayıs etkinliği yapılıyorsa bir defa bunun tabandan sorgulanması lazım. Sınıfın neresinde olursa ol eğer derdin sınıfsa bir arada olmak zorundasın. Ama dediğim gibi bireyselleşmenin getirdiği o sıkıntılar herkesin sorumluluğunu yerine getirmesini engelliyor. DİSK'e neden bu kadar saldırı var? Çünkü DİSK'in bir derdi var; sınıfa hizmet etmek. Hatırlayın, herkes 12 Eylül anayasasını bugün eleştiriyor, DİSK 80'de kapatılıp 90'da tekrar açıldığında ne diyordu; "12 Eylül'den hesap soracağız, 12 Eylül anayasasıyla hesaplaşacağız” diyordu. E bunu başka diyen var mıydı? Şimdi çıktı herkes 92'de söylediğimizi şimdi söylüyorlar. Bu da ne demektir, herkes bizim 20 yıl gerimizde demektir. 20 yıl sonra bu ülkede ne kurallı çalışma hayatı olacak ne örgütlü işçi modeli olacak ne de çalışma koşulları bugünkü gibi olacak. Köle düzeni olacak. Çıksınlar bunları söylesinler. Neymiş, metal iş kolunda yapılan eylemler hükümeti düşürmek içinmiş. Ya böyle bir senaryo olur mu? En fazla metal iş kolundaki işçiler bu ücret pozisyonu içerisinde mağdur durumda. Bugün gidelim Goodyear, Pirelli'ye gidip bakalım ücret yapılarını görelim, Lastik-İş Sendika'mız orada taşeronu bitirdi, Türkiye'ye örnek oldu. İktidarın, hükümetin model alacağı bir sistemdir oradaki model. DİSK'e bağlı sendikalar her zaman öncülük etmiştir işçi sınıfına.
Aynı şey bizim iş kolumuzda da zordur. Ben 2013'te İzmit Belediyesi'nde yaptığım toplu iş sözleşmesinde, 5 belediyenin birleşmesinden oluşan ve Hizmet-İş'ten gelen işçilerin Saraybahçe'deki işçilerden 6-7 lira yevmiyeleri düşüktü, onların yevmiyelerini taban ayarlamasıyla Saraybahçe'ye çıkartarak sözleşme yaptım. O zaman yüzde 35 zam alanlar oldu. Bugün İzmit Belediyesi'nde yüzde 9,5 var. Onu da işveren verdi, sendika alamadı. Gerçekten baktığımız zaman iletişim kanalları da tıkandı. O nedenle de sıkıntı büyük. Sınıfın içerisinde emeğiyle çalışanlar da kendilerini çektiler, bugün alana benim ve birkaç kişinin çıkması değiş bu, bugün çalışan yarın çalışacak çocukları da dahil bu sistemden aynı bu şekilde etkilenecek. Bugün biz eğer bu mücadeleyi yapmazsak, korkarsak, yarın çoluk çocuğumuz bize beddua edecek.

 

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

-Bu yasa şu anda çalışan, gelecekte çalışacak çocuklarımızın, torunlarımızın bu ülkede tamamen köle olarak yaşamasını tescillemiştir. Köleden bile daha basit çalışma sistemine geçilecek. Bu çalışma biçiminde hiç kimse ne zaman ne alacağını bilemeyecek, kölelikten bile daha aşağı model. Bu ülkedeki vatandaşların başaramayacağı şey yoktur, 100 yıl önce emperyalistlere kafa tutmuş ve onları dize getirmiş bir milletiz biz. Baktığınızda sınıfsal mücadele anlamında da emeğine en yoğun saldırıların olduğu dönemde mutlaka birlikte olmuş ve bunları püskürtmüştür. Ama bu ölü toprağından herkesin kendini sıyırması gerekiyor. Bu ülkede emeğiyle geçinen insanlar en onurlu insanlardır. Demokrasinin içerisinde yaşamak zorundayız, kula kulluk ederek olmaz bu işler.

 


KUL HAKKI YİYORSUNUZ

Bundan sonraki süreçte neler yapacaksınız?

-Bu konuda DİSK'in kamuoyuna açıkladığı bir şey var, bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürecek kiralık işçilik modelini. Yasa çıkacağı zaman kamuoyunda yine DİSK ve bağlı sendikalar oldu. Diğer sendikaların hiçbirisi bu anlamda bir şey yapmadı. Bir de öyle bir zamanda çıktı ki, dokunulmazlıklar gündemdeydi. İktidar kendi içerisinde bir devşirmenin içerisinde. Türkiye'de neyin ne olduğunun çok karışık olduğu bir süreçti. Ama buna rağmen biz DİSK olarak sınıfa karşı olan sorumluluğumuzla kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Örgütlü-örgütsüz herkesin sorumluluğu var. 15-16 Haziran'da inanmışlık vardı. Özellikle sendikal mücadelenin içerisinde olan herkes ben de dahil hepimizin bu işte günahı var. Bana göre kendini iktidar üzerinden, hükümet yakın duruş pozisyonu alayım da öyle pozisyonlarımı devam ettireyim diyenlerin ne bu dünyada ne de diğer dünyada hesabını verecekler. Ramazan ayının içerisindeyiz, İslam dini ne diyor 'Asla kul hakkıyla bana gelmeyeceksin' diyor. Sana üye olmuş kişinin hakkını korumamak nedir ya? Kul hakkı yiyorsun.

2986 defa okundu.

DİĞER HABERLER

Çıkarın kemerini, atın nezarete

Çıkarın kemerini, atın nezarete

Darbe dönemlerinde ve sıkıyönetim uygulamalarında meydanın ne zor günler geçirdiğini, “Doğruyu” yazsa bile nasıl suçlandığını hepimiz yaşadık

CHP’ye göre gündem yok... 2 haftada bir toplanacaklar..!

CHP’ye göre gündem yok... 2 haftada bir toplanacaklar..!

Ana muhalefet partisi CHP’nin il ve ilçe örgütlerinde çok sık sorun yaşanıyor

KOTO Allah’a emanet..!

KOTO Allah’a emanet..!

1800’lü yılların sonunda kurulan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) kuşkusuz bu kentin bel kemiği

Özdağ soruları Yılmaz’ı terletti

Özdağ soruları Yılmaz’ı terletti

KOTO Başkan Vekili Zihni Yılmaz, meclis toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkan Murat Özdağ’ın tutukluluğu hakkındaki sorular Zihni Yılmaz’ı bir hayli terletti

Adıgüzel, darbeyi lanetledi

Adıgüzel, darbeyi lanetledi

Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde yatmakta olan Ömer Adıgüzel, 15 Temmuz’daki darbe girişimini lanetledi

Tüpraş mahkemesi yeniden başlıyor

Tüpraş mahkemesi yeniden başlıyor

Tüpraş ile Saski arasında uzun zamandır devam eden ve son olarak Ankara’ya gönderilen su kullanım davası yeniden Körfez’e geldi

KÖŞE YAZARLARI

VEFAT EDENLER